Ką klasteris siūlo?

Nacionalinis maisto ūkio klasteris vienija klasterio įmones į aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių tinklą. Visi nariai gamintojai siekia išlaikyti gaminamos produkcijos kokybę, ieško būdų kaip ir ką gamint, kad didesnė dalis ant stalo patenkančių produktų būtų palankesni sveikatai, inovatyvūs, atliktų tam tikrą funkciją žmogaus organizmui, būtų tam tikra prevencija įvairiems susirgimams.

 

Didžioji dauguma stipriųjų klasterio veiklų sukasi aplink LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkus. Todėl klasterio koordinatorius siūlo padėti kuriant ir gaminant inovatyvius produktus, taip pat konsultuoja dėl MTEP finansavimo. Klasterio koordinatosius skatina klasterio narių bendradarbiavimą ir informacijos mainus. inicijuoja bendrus projektus ir mokymus kompetencijai kelti atsižvelgiant į narių trūkstamas žinias, norimas kelti kompetencijas. Klasterio nariai vykdo bendrą klasterio rinkodarą, viešinimą, todėl rinkoje yra lengviau konkuruoti su panašių produktų gamintojais.

 

Klasterio valdyba skatina klasterio narius dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse parodose, konsultuoja dėl finansavimo gavimo, dalyvauja organizuojant narių verslo misijas, rūpinasi partnerių paieška. Labai didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimui tarp verslo, mokslo ir mokymo įstaigų. Klasteris atstovauja klasterio narių interesams valstybės ir vietos savivaldos institucijose, Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose.

 

Visas šias išvardintas paslaugas ir naudas klasteris teikia savo nariams. Verslas žino, kad vienas lauke – ne karys. Todėl klasterio siekis yra padėti verslui svajoti, kurti ir augti.

 

Klasteris vienija aukštos kokybės produktų gamintojus, todėl visi nariai siekia išlaikyti gaminamos produkcijos kokybę, ieško būdų kaip ir ką gamint, kad didesnė dalis ant stalo patenkančių produktų būtų palankesni sveikatai.