Kuriamas klasterių tinklas atstovaus Lietuvą Europos klasterių aljanse

Kuriamas klasterių tinklas atstovaus Lietuvą Europos klasterių aljanse

Lietuva siekia būti atstovaujama Europos klasterių aljanse. Šiuo tikslu, spalio 2 d., Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros renginyje „Klasterių forumas“ buvo pasirašyta nauja Lietuvos klasterių tinklo „Klaster.LT“ steigimo iniciatyva. Šis tinklas  –  tai vartai į Europos klasterių aljansą, kurį jau šiuo metu sudaro 10 klasterių asociacijų iš įvairių šalių. Nacionalinis maisto ūkio klasteris tampa „Klaster.lt“ tinklo dalimi.

Jungtinės veiklos susitarimą pasirašė MITA direktorius Kęstutis Šetkus, Lietuvos inovacijų centro ekspertas dr. Artūras Jakubavičius ir Giedrius Bagušinskas, LitMea direktorius, SMART FOOD klasterio koordinatorius.

Į šią iniciatyvą įsijungia devyni geriausi Lietuvos klasteriai, turintys bronzinę meistriškumo žymą: Sveikatingumo klasteris iVita, Lietuvos medinių surenkamųjų namų klasteris – PrefabLT, Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris, LAuGEA klasteris, Lietuvos medicinos turizmo klasteris, Nacionalinis maisto ūkio klasteris, Fotoelektros technologijų klasteris, Vilniaus kino klasteris, SMART FOOD klasteris.

„Lietuvos klasterių tinklas padės geriau atstovauti mūsų šalies interesus Europos klasterių aljanse, atvers platesnes bendradarbiavimo galimybes įsijungti į tarptautinius klasterius, kurti inovacijas, skatinti produktų eksportą ir didinti konkurencingumą“, – sako MITA direktorius Kęstutis Šetkus.

„Liaudies išmintis sako: vienas lauke ne karys; meilė iš išskaičiavimo; geriau turėti 100 draugų – ne šimtą eurų.  Visa tai liečia klasterius – kaip verslo plėtojimo instrumentą. Lietuvos klasterių tinklas – tai realus instrumentas, leidžiantis, klasteriams ir klasterių įmonėms veikiant kartu ir koordinuotai, integruotis į tarptautines vertės kūrimo grandines ir uždirbti daugiau su mažesnėmis sąnaudomis“, – sako A.Jakubavičius.

„Europos klasteriu aljansas –  tai ryšių ir kontaktų tarptautiniams projektams susiradimo erdvė. Taip pat mokymosi vieni iš kitų vieta, galimybė teikti pasiūlymus klasterių politikos formavimui bei būti pirmiems, kurie sužino naujienas iš tarptautinės klasterių bendruomenės“, – sako G.Bagušinskas, SMART FOOD klasterio atstovas.

MITA kuruojamo „InoLink“ projekto metu sukurta bendradarbiavimo platforma KLASTER.LT, veikianti kaip pagrindinis informacijos šaltinis, nuo šiol perauga į Lietuvos klasterių tinklą.

Pagrindinis tinklo „Klaster.LT“ tikslas – kurti paskatas Lietuvos klasteriams integruotis į tarptautines vertės kūrimo grandines. Tarp svarbių uždavinių numatyta skatinti klasterių kūrimo iniciatyvas ir Lietuvos klasterių pripažinimą Europoje, dalytis gerąja klasterizacijos patirtimi, teikti konsultavimo paslaugas klasteriams, plėtoti bendradarbiavimą su kitais klasterių tinklais ir organizacijomis, teikti rekomendacijas viešojo administravimo institucijoms nacionaliniu, regioniniu  ir ES lygiais dėl klasterizacijos aktyvinimo ir plėtojimo.

Memorandumas dėl Europos klasterių asociacijos (Europos klasterių aljanso) įsteigimo buvo pasirašytas nesenai   –  gegužės mėn. Bukarešte, Bulgarijoje. 10 Europos klasterių asociacijų iš Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos, Vengrijos, Čekijos, Slovakijos, Prancūzijos, Ispanijos ir Lietuvos sutarė bendradarbiauti. Tai reiškia, kad Europos klasterių asociacijos susivienijo politikos formavimo bei patirties apsikeitimo srityse. Memorandumą patvirtino Europos Komisijos atstovai.

Klasterių forumo akimirka: